Logo

Lah­ja­kortit käte­västi verk­ko­si­vuil­tamme 24/7 valikon koh­dasta lahjakortit.

Kau­neus­keskus Säte­rin­portti Espoon lep­pä­vaa­rassa tarjoaa koko­nais­val­taiset parturi-kam­paamo- ja kau­neu­den­hoi­to­pal­velut saman katon alta. Vali­koi­mas­tamme löytyy pal­ve­luita alkaen lyhyistä puolen tunnin pal­ve­luista aina muu­taman tunnin hoitokokonaisuuksiin.

Väli­tämme hyvin­voin­nista ja into­hi­mo­namme on kau­neu­den­hoito. Uskomme vah­vasti, että myös itsestä huo­leh­ti­minen ulkoi­sesti lisää hyvää oloa. Siksi haluam­mekin tarjota laajan vali­koiman laa­duk­kaita parturi-kam­paamo- ja kauneudenhoitopalveluita.

Varaa aika käte­västi ajan­va­raus­ka­len­te­rista tai soittamalla 

Aikasi kau­neus­hoi­tolaan tai parturi-kam­paamoon voit varata suoraan ver­kosta, puhe­li­mitse nume­rosta 041 315 0956 tai pai­kan­päällä. Mikäli sopivaa aikaa ei löydy, pal­ve­lemme jous­ta­vasti myös sopi­muksen mukaan.

Kauneushoitola

Käy­tämme kor­kea­laa­tuista ammattikosmetiikkaa

Tuot­teina käy­tämme vali­koitua ammat­ti­kos­me­tiikkaa kuten TenScience, Celes­tetic, Sim, Idhair, Olaplex ja Yumi­lashes. Kaikki työn­te­ki­jämme ovat oman alansa ammat­ti­laisia ja kehi­tämme ammat­ti­tai­toamme sään­nöl­li­sesti eri­lai­silla koulutuksilla.

Lue lisää kauneushoitolastamme

Lue lisää parturi-kam­paamo –pal­ve­luis­tamme

Lue lisää kyn­sis­tu­diomme palveluista

Soita 041 315 0956