Kyn­sis­tudio

Kynsien hoito

Kau­neus­sa­lon­kimme tarjoaa moni­puo­lisen vali­koiman kyn­si­pal­ve­luita kuten gee­li­lak­kauksia ja raken­ne­kynsiä. Kyn­si­tai­tei­li­jamme var­mis­tavat että kyntesi näyt­tävät upeilta ja tyy­lik­käiltä. Voit luottaa meihin kun haluat saada kyn­siisi kau­neutta ja hohtoa.

Olipa kyseessä sitten klas­sinen mani­kyyri ren­tout­ta­valla käsien
hie­ron­nalla, kestävä gee­li­lakkaus, joka säi­lyttää kiil­tonsa viikkoja,
tai näyt­tävät ja kes­tävät kynsien piden­nykset eri­tyis­ti­lai­suuksiin,
voit luottaa siihen, että kynnet ovat osaa­vissa ja huo­leh­ti­vissa
käsissä kau­neus­kes­kuk­ses­samme.

Käy­tämme vain laa­duk­kaita ja tur­val­lisia tuot­teita, jotka ravit­sevat
ja vah­vis­tavat kyn­siäsi samalla kun ne luovat upean ja kes­tävän
lop­pu­tu­loksen. Voit olla varma, että kyn­sien­hoi­to­pal­ve­lumme
ovat omiaan tukemaan kyn­siesi ter­veyttä ja kauneutta.

Varaa aika kyn­sien­hoi­to­pal­ve­lui­himme ja
anna kyn­siesi loistaa!

Kauneushoitola

Kai­kista pal­ve­luis­tamme saat lisä­tietoa soit­ta­malla tai käy­mällä paikan päällä!

Soita 041 315 0956