Kyn­sis­tudio

Kyn­sis­tu­dios­tamme laa­dukkaat manikyyrit

Kyn­si­va­li­koi­mas­tamme löydät mani­kyyrit, gee­li­lak­kaukset ja raken­ne­kynnet. Gee­li­lak­kauksia teemme myös var­paiden kynsille.

Kyn­sis­tu­dios­samme kiin­ni­tämme eri­tyistä huo­miota hyvään ilman­laatuun ja kynsi-imu­rimme ovat mark­ki­noiden tehok­kaimpia. Näin hoi­to­hetki on mah­dol­li­simman ter­veel­linen ja aller­giays­tä­väl­linen asiak­kaalle ja kynsiteknikolle.

Kyn­sis­tudion puo­lella asiak­kai­tamme pal­ve­levat ammat­ti­tai­toiset kynsiteknikkomme.

Kauneushoitola

Kai­kista pal­ve­luis­tamme saat lisä­tietoa soit­ta­malla tai käy­mällä paikan päällä!

Soita 041 315 0956