Kau­neus­hoitola

Kau­neus­hoi­to­lassa ren­toudut ihanasti

Hoi­tolan puo­lelle pääset ren­tou­tumaan tun­nel­mal­liseen hoi­to­huo­neeseen. Kaikki huo­neemme ovat äänie­ris­tettyjä, joten kam­paamon äänet eivät häi­ritse hoitohetkeäsi.

Moni­puo­li­sista kau­neus­hoi­to­la­pal­ve­luis­tamme löy­tyvät eri­laiset kas­vo­hoidot, jal­ka­hoidot, var­ta­lo­hoidot, lai­te­hoidot kas­voille ja var­ta­lolle sekä kar­van­poistot sokerilla. 

Kauneushoitola

Tehokkaat lai­te­hoidot kasvoille

Kau­neus­hoi­to­lamme tarjoaa kas­vojen ihon lai­te­hoidot (zoner- ja ult­ra­ää­ni­puh­distus) Lisäksi teemme ammat­ti­tai­dolla rip­sien­pi­den­nykset, Yumilash-ripsien kes­to­tai­vu­tukset sekä ripsien ja kulmien kestovärjäykset. 

Käy­tämme laa­duk­kaita tuotteita

Kau­neus­hoi­tolan puo­lella käy­tämme muun muassa TenSciencen, Panes­te­ticin, Lash­Lo­versin ja Yumi­lashin tuot­teita. Ammat­ti­tai­toiset kos­me­to­lo­gimme opas­tavat asia­kasta sopi­vissa hoi­doissa ja rää­tä­löimme tar­vit­taessa eri­laisia hoi­to­ko­ko­nai­suuksia kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Varaa aika kau­neus­hoi­tolan pal­ve­luihin ajan­va­raus­ka­len­te­ris­tamme tai soittamalla!

Soita 041 315 0956